ชื่อผู้ใช้งาน
  รหัสผ่าน
 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด

 
เริ่มนับจำนวนจากวันที่ 24/9/2555
เกี่ยวกับ เทศบาลตำบลท่าข้าม
 ประวัติความเป็นมา
 ที่ตั้งอาณาเขต
 ด้านการเมืองการบริหาร
 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
 ข้อมูลประชากร
ข่าวสารเทศบาลตำบลท่าข้าม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวจังหวัดเชียงราย
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างการบริหาร
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 สำนักงานปลัดเทศบาล
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษา
แผนงาน
 แผนพัฒนาเทศบาลตำบล
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แบบติดตามและประเมินผล
 รายงานการประชุม
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
Download เอกสาร
 ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้ามสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
 
บุคลากร เทศบาลตำบลท่าข้าม
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 กองคลัง
 สำนักปลัด
 กองการศึกษา
 กองช่าง
 
 
-:- เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เชิญเทียวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 27 พ.ย 55 ชมกิจกรรมมากมาย ชมฟรีตลอดงาน ..... -:-  
              กิจกรรม เทศบาลตำบลท่าข้าม

 
โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำ
 
< แสดงทั้งหมด >
 
             ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าข้าม
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)…
  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์
  ประชาสัมพันธ์ งานลอยกระทง ประจำี 2555
< แสดงทั้งหมด >
 
 
              ข่าวประกวดราคา เทศบาลตำบลท่าข้าม
  สอบราคาสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
< แสดงทั้งหมด >
 

              สถานที่สำคัญ เทศบาลตำบลท่าข้าม

 
< แสดงทั้งหมด >
 
              สินค้า OTOP เทศบาลตำบลท่าข้าม

 
< แสดงทั้งหมด >
 
             ข่าวประจำจังหวัด
 
 
< แสดงทั้งหมด >
 
             ข่าวประจำวัน


 
       นายยกเทศมนตรี
นางนิตยา ยาละ
 
       ปลัดเทศบาล
นายอภิชาติ เลิศเกษม
 

 
 
       รวม Link ต่างๆ
 

 

 
 
  รวมลิ้งหน่วยงาน  
    
-:- เว็บไซต์จังหวัด -:- 
 
-:- โทรทัศน์ -:-
 
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
nbt
ไทย pbs
 
-:- หนังสือพิมพ์ -:-
 
-:- อปท. ในเชียงราย-:-
 

 

 

 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
053-918516
-
สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญประจำเทศบาลตำบลท่าข้าม
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตภัณฑ์ในเทศบาลตำบลท่าข้าม
สถานที่สำคัญในเทศบาลตำบลท่าข้าม
ข่าวกิจกรรมเทศบาล
ข่าวประกวดราคา
ข่าวจังหวัด
ร้องเรียน